Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 9
Lượt truy cập: 62428

Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và KH SXKD 5 năm sau CPH

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 NĂM SAU CÓ PHẦN HÓA 
 

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Môi trường  và Công trình đô thị Hưng Yên. 
 

 Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đến 31/12/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa như sau: 

I.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2019.

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm 2019: 

2. Đánh giá hoạt động của công ty năm 2019: 

 Hiện nay tốc độ đô thị hóa của tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung đang diễn ra khá nhanh, khu công nghiệp, khu đô thị mọc lên với số lượng cao, để đảm bảo được chất lượng đời sống của người dân điều đó dẫn đến sự cần thiết phát triển và mở rộng hơn ngành dịch vụ phục vụ công trình đô thị để phát triển phù hợp với quá trình đô thị hóa của đất nước. Đáp ứng nhu cầu đó, Công ty đã xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ và tay nghề, có đầy đủ phương tiện trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đơn đặt hàng, đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc dịch vụ cung cấp cũng như đủ năng lực tiềm lực để tham gia thực hiện các dự án quản lý, khai thác và vận hành các công trình điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, bảo trì đường đô thị,... trên địa bàn thành phố và lân cận. 

 Năm 2019, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, còn gặp không ít những khó khăn thách thức là năm công ty có nhiều sự thay đổi về nhận sự viên chức quản lý và với đặc thù của đơn vị là doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực, sản phẩm là dịch vụ phục vụ công ích đô thị, địa bàn hoạt động rộng, lao động làm việc phân tán, nhiệm vụ đa dạng phức tạp song bằng các biện pháp quyết liệt, có những thay đổi trong điều hành sản xuất của Ban lãnh đạo công ty, truyền thống đoàn kết nội bộ, thống nhất một lòng, gắn bó trách nhiệm với công việc, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CB, CNV-LĐ công ty đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện của các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố; sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2019, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn những ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, thành phố trong năm 2019. Tiếp tục đóng góp xây dựng thành phố Hưng Yên là đô thị nhiều năm liền “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Hưng Yên. 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính 05 năm sau cổ phần hóa. 

 

2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.1. Mục tiêu phát triển sản xuất 

- Xây dựng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường. 

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao hơn. 

- Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đặt hàng của các đối tác. Thông qua hợp tác đầu tư để nâng cao trình độ quản lý, thay đổi công nghệ sản xuất. 

- Chú trọng lực lượng lao động chất lượng cao, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ lao động. Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý hợp lý, nhằm cải thiện môi trường làm việc để tăng năng suất lao động. 

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và khuyến khích các hoạt động sáng tạo để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ nhằm đưa vị thế doanh nghiệp lên tầm cao hơn, đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế. 

- Rà soát lại tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty để có giải pháp kịp thời tiếp tục phát huy các ngành nghề sẵn có đã và đang đem lại hiệu quả như: vệ sinh đô thị, lắp đặt hệ thống công trình chiếu sáng công cộng, duy trì chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho thành phố. 

2.2. Định hướng phát triển. 

Sau khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính mà Công ty đang hoạt động. Cụ thể như sau: 

- Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Thành phố Hưng Yên. Sau khi hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, công ty chủ động xây dựng kế hoạch phát triển, kinh doanh phù hợp với tình hình Công ty và địa phương. Tích cực nghiên cứu các ứng dụng, đổi mới công nghệ tiên tiến thay thế dần các thiết bị đã lỗi thời, lạc hậu, cải tiến máy móc thiết bị và hình thức phục vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố lại tổ chức các đội sản xuất để chuyên môn hóa hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu dịch vụ công ích của Thành phố. 

- Bên cạnh hoạt động chính là cung ứng dịch vụ công ích đô thị, Công ty định hướng tiếp tục phát triển toàn diện về mọi mặt, tập trung xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư hợp lý và có những chính sách thu hút các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia để mở rộng quy mô hoạt động. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động ra và tầm ảnh hưởng ra các vùng lân cận, không chỉ tập trung tại khu vực thành phố Hưng Yên. Ngoài ra, Công ty đẩy mạnh hoạt động Marketing để quảng bá cho các hoạt động, chú trọng việc phát triển thêm các ngành nghề mới ngoài các ngành nghề chính hiện nay để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động công ích đô thị nhất là khi Công ty phải đấu thầu cạnh tranh các gói thầu dịch vụ công ích với các đơn vị khác. Công ty định hướng sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ duy trì và chăm sóc, cung ứng cây xanh, hoa cây cảnh cho các hộ dân và địa phương lân cận; nghiên cứu đưa vào hoạt động dịch vụ vệ sinh công sở, gia đình; kinh doanh thiết bị chuyên ngành vệ sinh môi trường, thi công lắp đặt các công trình. 

3. Giải pháp thực hiện sau cổ phần hóa.

 3.1.Giải pháp về nâng cao năng lực quản lý. 

Sau khi cổ phần hóa cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về mọi mặt để đảm bảo rằng mọi kế hoạch đã được đưa ra và thông qua phải được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng. Điều này sẽ tạo ra tính kỷ luật trong quản lý, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của người quản lý. 

Trên cơ sở Điều lệ được thông qua, Công ty sẽ hoàn thiện các quy chế, Quy trình phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện chủ động, phát huy tính sáng tạo của các bộ phận quản lý và cán bộ công nhân viên. Trong đó, Công ty sẽ ưu tiên xây dựng quy chế trả lương và quy chế quản lý tài chính nội bộ. Hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả bộ máy của Công ty; tiếp tục bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, hệ thống quy chế quản lý cho phù hợp với mô hình tổ chức công ty cổ phần không có vốn Nhà nước chi phối, phù hợp với chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và phù hợp với cơ chế thị trường. 

Tăng cường áp dụng những chuẩn mực quản trị kinh doanh hiện đại có hiệu quả cao. Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. 

Có chính sách khen thưởng kịp thời những sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 

3.2.Giải pháp về nhân sự và bộ máy Công ty cổ phần 

Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới sự quản lý, giám sát và điều hành của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát và Ban Giám đốc. Việc thành lập HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban Giám đốc được tuân theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và quy định hiện hành về Công ty cổ phần; Cơ sở hoạt động của Công ty cổ phần là Điều lệ, trên cơ sở tôn trọng pháp luật và các quy định có liên quan. 

Cơ cấu quản lý và bộ máy tổ chức Công ty cũng sẽ được sắp xếp, tinh giản ở mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Việc sử dụng lao động sau khi chuyển sang Công ty cổ phần thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

Sử dụng tối đa số lao động hiện có tại thời điểm cổ phần hoá, trên tinh thần tinh gọn, | hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu và định hướng hoạt động trong tương lai của Công ty. 

Chọn lựa cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách cán bộ quy hoạch dự bị nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ kế thừa. 

Quy hoạch điều động nguồn nhân lực trong nội bộ Công ty, thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực. 

| Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp đồng thời tạo môi trường và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. 

Công ty cũng sắp xếp lại và củng cố nhân sự một số phòng ban để tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Xây dựng hệ thống bảng lương chức danh đúng với năng lực trình độ của CBCNV nhằm có cơ sở phân phối thu nhập phù hợp với việc sử dụng lao động. Cơ sở này sẽ tạo nên động lực lớn để các cá nhân trong tổ chức phấn đấu, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời cũng nâng cao thu nhập của CBCNV giúp cuộc sống của họ được ổn định hơn. 

Song song với việc sắp xếp và củng cố lao động, công tác đào tạo và việc tuyển dụng mới cũng được Ban lãnh đạo Công ty rất chú trọng. Hoạt động này nhằm bố trí sắp xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu quả một cách triệt để nguồn nhân lực của Công ty. 

*Về lao động 

Nâng cao chất lượng đội ngũ từ cán bộ quản lý đến người lao động bằng các biện pháp tuyển dụng lao động trẻ, có trình độ, tay nghề và phẩm chất tốt về làm việc. Sử dụng các chế độ đãi ngộ xứng đáng và tạo các mục tiêu phấn đấu cho người lao động. Nâng cao trình độ nhận thức, tay nghề cho công nhân lao động trực tiếp bằng các đợt tập huấn, nâng bậc. Đào tạo đội ngũ công nhân trẻ để thay thế cho những người không đảm bảo được yêu cầu công việc. Tạo môi trường cạnh tranh trong Công ty để toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn luôn phải cố gắng tự học hỏi nâng cao trình độ nếu không muốn bị đào thải. 

| Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. Trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, những chính sách đãi ngộ phổ biến tại các công ty cổ phần hiện nay như: phát hành cổ phiếu giá ưu đãi – cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên có thể được đưa ra xem xét tạo động lực, khuyến khích tinh thần làm việc cho người lao động. 

3.4.Quản lý nguồn vốn và tài chính 

Để thực hiện kế hoạch ổn định và phát triển của Công ty cổ phần trong giai đoạn sau cổ phần hóa, Công ty sẽ đầu tư cho một số phần việc cụ thể sau: 

Tiếp tục duy trì năng lực hiện có của Công ty để đảm quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn sau quá trình cổ phần hóa. Trên cơ sở xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh, quản lý dòng tiền cũng như chiến lược phù hợp để có thể nâng cao uy tín cũng như thương hiệu của Công ty sau cổ phần hóa; 

Đối với công tác theo dõi công nợ: Công ty sẽ tăng cường những biện pháp quản lí theo dõi nợ phải thu. Rà soát, kiểm tra đốc thúc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo sự luân chuyển tốt và nâng cao tốc độ quay vòng vốn lưu động cho Công ty. Với các khoản nợ phải trả thì cần phải rà soát ưu tiên cho việc thanh toán và trả các khoản nợ đến hạn, cơ cấu lại các khoản nợ theo lộ trình, cam kết, từng bước hoàn thiện các cán cân về tỷ số tài chính. 

Đối với hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh: Thực hiện việc thanh lí các tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc lạc hậu, xây dựng, cải tạo, mở rộng quy mô nhà xưởng chế biến, đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị đảm bảo chất lượng, hiện đại phục vụ hoạt động sản xuất. 

Đối với quá trình kiểm soát chi phí: Triển khai các biện pháp xây dựng dự toán chi phí, định mức nguyên nhiên liệu, nhân công. Xây dựng các qui chế quản lí về chi phí, đảm bảo các định mức sản xuất phù hợp. Tiến hành xây dựng và ban hành qui chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nguyên liệu, nhiêu liệu từ đó để giảm giá thành sản xuất, nâng cao lợi nhuận, tăng cường sức cạnh tranh, thực hiện các chính sách thưởng, phạt trong việc thực hiện tiết kiệm chi phí, tuyên truyền, phổ biến thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty. 

3.5.Giải pháp về khoa học công nghệ 

Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ cho hoạt động sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng . 

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến 31/12/2019 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn! 

T.M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA