Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Lượt truy cập: 261763

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

Cùng ngày 25/4/2023, tại Hội trường công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên diễn ra Hội nghị người lao động công ty năm 2023.

Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Công - Thành ủy viên, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đồng chí Trần Công Đức - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, các đồng chí thành viên HĐQT; Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên, chủ tịch Hội cựu chiến binh công ty và các đại biểu được bầu từ hội nghị các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất công ty. Tổng số đại biểu chính thức tham dự hội nghị là 58 đại biểu.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.
Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động tại các phòng, đội; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của người lao động góp ý tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ xã hội từ thiện… của công ty và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.
Hội nghị bầu  Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023- 2024 gồm 5 đồng chí; bầu thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 9 đồng chí.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và nhất trí cao, Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng công ty.